studiebegeleiding &
leerzorg

studiebegeleiding kan je helpen

studiebegeleiding

Vakleerkrachten en begeleiders staan ook buiten de lessen klaar. Dit vormt het uitgelezen moment voor extra hulp (remediëring) voor verschillende vakken. Op vraag van de leerling, de ouders of een collega bieden we ook individuele studiebegeleiding om vakken bij te werken én een goede studiehouding aan te leren.

leerzorg

Worstel je met leer- en/of ontwikkelingsproblemen? Een team van opgeleide leerkrachten gaat samen met jou en je ouders in dialoog om een gepast zorgplan op te stellen. Waar nodig wordt in samenspraak met het CLB het ondersteuningsnetwerk Limburg bij je zorg betrokken.

studiebegeleiding

Studiebegeleiding kan je helpen

 • Je hebt geen zin om te studeren?
 • Je werkt hard en toch zijn de cijfers niet goed?
 • Je kunt niet beginnen met studeren?
 • Je weet niet hoe je moet studeren?

Studiebegeleiding kan je helpen

Studiebegeleiding helpt

Leren leren

De school heeft een eigen bundel uitgewerkt rond ‘Leren leren’, want wat we zelf doen, doen we beter!

 • Leer hoe je een goede start kunt maken.
 • Aandacht voor een studiemethode die werkt.
 • Nuttige tips om nog beter te studeren.

Tijdens de flexweken (zie lestabel) wordt hier extra tijd in gestoken.
Ook is er voor ouders én leerlingen van het eerste jaar een infoavond over ‘Leren leren’.

Begeleide avondstudie

Heb je het thuis moeilijk om te beginnen met leren?
Zit je vaak maar wat te prullen tijdens het studeren?
Kan thuis niemand antwoorden op die moeilijke vragen?
Wil je regelmatiger studeren?

Misschien is de avondstudie iets voor jou:

 • Eerstejaars zitten apart in de studiezaal.
 • Je kan onmiddellijk beginnen met studeren. Een toezichter let hier extra op.
 • Er lopen leerkrachten rond die antwoorden geven op jouw vragen.
 • Er is hulp voor zowat alle vakken.
 • Regelmatig krijg je ook goede studietips.
 • maandag en donderdag van 16u10 tot 17u15. 
 • dinsdag van 16u00 tot 17u15. 

Examenstudie

Is het thuis niet altijd even rustig tijdens de examens?
Blijf je misschien te lang ‘plakken’ voor de tv of de
Playstation tijdens de examens?

Kom dan zeker naar de examenstudie, want tijdens de examens kan je alle tijd goed gebruiken. Wanneer?:

 • enkel tijdens examenperiodes;
 • elke dag namiddagstudie, ook op woensdag en vrijdag;
 • avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag.

Individuele studiebegeleiding

Doe je veel moeite, maar lukt het toch nog niet zo goed?

Een kwartiertje individuele begeleiding per week kan soms wonderen doen!

 • Je oefent er een aangepaste studiemethode in.
 • Je krijgt er extra begeleiding voor een vak waar je moeite mee hebt.
 • We doen dit tijdens een middagpauze of na de schooluren.
lyceumgenk-leerlingenbegeleiding

Hoe inschrijven?

 • Voor de begeleide avondstudie gebeurt dit aan het begin van het schooljaar. Alle leerlingen krijgen de eerste lesdag een inschrijvingsformulier.
 • Voor de studie tijdens de examens gebeurt dit enkele weken voor het begin van de examens. Alle leerlingen krijgen dan een apart inschrijvingsformulier.
 • Voor de individuele studiebegeleiding contacteer je via Smartschool een begeleider.

leerzorg

Ondersteuning leerproblemen

Wij willen onze leerlingen ondersteunen vanuit
een degelijke kennis van de specifieke
problematiek. Intensieve en voortdurende
navorming van de begeleiders zijn daarom
essentieel. Daarnaast kunnen onze leerlingen
rekenen op onze inzet, ons vertrouwen en een
warm hart. 

Werkgroep bijzondere leerproblemen:
D. Forier
E. Vanspauwen
T. Willems

leerzorg

Ondersteuning op maat

 • We volgen leerlingen, aangemeld met een leerstoornis, vanaf de eerste schooldag
 • We maken zorgplan voor leerlingen met een
  attest of met bijzondere leernoden.
 • We organiseren contactmomenten voor alle
  betrokkenen, ook voor de ouders.

Ondersteuning in de praktijk

 • We lichten inschrijvingsfiches door.
 • We stellen individuele
  begeleidingsovereenkomsten op.
 • We werken een concreet
  handelingsplan uit.
 • We bieden praktische ondersteuning.
 • We organiseren bijzondere examenklassen.
 • We bemoedigen, sturen bij en motiveren waar nodig.

Ondersteuning en communicatie

Met ouders:
      – gewone oudercontacten
      – individuele contacten

Met leerlingen:
       – remediëringsmomenten
       –
persoonlijke babbels

Met directie, clb en collega’s:
       – klassenraden
       – formele overlegmomenten:
       – informele contacten

Zie je het Lyceum al volledig zitten?

Zie je het al volledig zitten om naar het Lyceum te komen? Twijfel dan niet langer en schrijf je vandaag nog in!

SCHRIJF JE IN